Dagligdagen

Slangerup Børnehus er en lille selvejet institution beliggende i hjertet af Slangerup by. Vi tilbyder pasning for de yngste i vores lille vuggestuegruppe; for de mellemste og ældste børn i 2 børnehavegrupper fordelt efter alder.

Vuggestuen

Vuggestuen åbner

06:30

Børnehuset åbner kl. 6.30. Personalet tager løbende imod jeres børn, taler med jer og vinker farvel. Forældrene krydser barnet af på Tabulex. Der er mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.30.

Formiddagsmad

09:00

Ved 9-tiden er der formiddagsmad. Typisk har gruppen samling bagefter, hvor vi synger sammen, laver rim og remser og fx bruger rasle æg og figurer til at understøtte sangene. Det er derfor vigtigt, at jeres børn er mødt ind inden kl. 9.30

Frokost

11:00

Ved 11 tiden spiser vi frokost; den madpakke børnene har med hjemmefra. Efterhånden som alle er færdige, bliver børnene lagt til at sove middagslur. Der er altid opsyn med børnene når de sover. De børn der måske allerede har sovet, leger og hygger vi med.

Eftermiddagsmad

14:30

Omkring kl. 14.30 er de fleste børn vågnet, og vi spiser eftermiddagsmad. Resten af dagen går med leg i gruppen, enten på legepladsen eller inde.

Når I henter

-

Når i henter jeres barn, fortæller vi jer om dagen og hvordan jeres barn har haft det. Vi sørger for at overlevere information, selvom det måske ikke er den samme pædagog der siger tak for i dag som sagde godmorgen til jer. Forældrene sørger for at krydse barnet ud på Tabulex.

I børnehaven

Frokost

11:00

Mellem kl. 11.00 og 12.00 holder vi samling og spiser frokost.
Efter frokost er børnene som regel på legepladsen. De yngste børn får en lur efter behov.

Børnehaven åbner

06:30

Børnehuset åbner kl. 6.30. De første børn bliver modtaget i køkkenet eller på en af stuerne. Her bliver der vinket farvel og der er mulighed for at få morgenmad i køkkenet til kl. 7.30. Nogle børn har lyst til at sidde og hygge andre går i gang med at lege. Forældrene sørger for, at der bliver krydset af på Tabulex.
Om formiddagen tager mange børn en mad fra madkassen og sidder i køkkenet og hygger sig.

Aktiviteter og lege

10:00

Klokken 10.00 er alle voksne mødt ind hvilket giver mulighed for at fordele os både inde og ude. Herefter har vi aktiviteter og lege, inde eller ude, der tager udgangspunkt i vores årshjul og læreplanstemaer. Vi tradition for aktiviteter, der både følger årstider og højtider; som eksempler kan nævnes fastelavn, forår, påske, sommer, efterår, Halloween og selvfølgelig jul.
Dagligdags aktiviteter f.eks. være at vi bager, læser højt, spiller spil, bygger LEGO, laver forskellige kreative aktiviteter, leger i dukkekrog m.m. Ude kan børnene cykle, lege med vand og sand, klatre i træer, bygge huler og lege på legestativerne. Indimellem vil vi tage på ture i lokalområdet. Vi låner også gymnastiksalen på det gamle rådhus hvor vi har masser af plads til boldspil og bevægelse.
Vi inddrager børnene så vidt muligt i de praktiske gøremål, så de føler sig værdsatte og som en del af en helhed.

Børn hentes

13:00

Kl. 13.00 går de første voksne hjem.
I løbet af eftermiddagen hentes børnene, og der leges i de forskellige grupper. Ved afhentning sørger forældrene for at børnene krydses ud på Tabulex.

Stuerne lukkes af

15:30

Fra kl. 15.30 lukkes stuerne af, og kl. 16.30 er der en voksen og de sidste børn samles på en stue til f.eks. højtlæsning, spil, tegning eller kreative sysler. Kl. 17.00 lukker børnehaven, om fredagen kl 16.30.

Lidt om bestyrelsen

Slangerup Børnehus er en selvejet institution. Vi har driftsoverenskomst med Frederikssund Kommune, og en forældrevalgt bestyrelse. Dette indebærer, at driftsbudget samt børne- og personalenormering ligger fast og ligner de vilkår, som de kommunale institutioner er underlagt.

Bestyrelsen har det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar og fastlægger principper for børnehavens virksomhed.

Bestyrelsen består af ni personer. Seks forældre – valgt på det årligt forældremøde, og en medarbejderrepræsentant fra personalegruppen. Derudover deltager børnehusets leder i bestyrelsesmøderne. Denne er sekretær for bestyrelsen uden stemmeret. Desuden forestår lederen administration og den pædagogiske ledelse i dagligdagen, og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen er underlagt tavshedspligt.

Referater fra bestyrelsesmøderne kan ses på opslagstavlerne i børnehuset.