Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt ca. hver anden måned for at diskutere blandt andet børnehusets generelle tilstand, økonomi, personalesituation og pædagogiske emner.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt ca. hver anden måned for at diskutere blandt andet børnehusets generelle tilstand, økonomi, personalesituation og pædagogiske emner. Når det er nødvendigt, mødes vi oftere. Som selvejende institution har bestyrelsen stor indflydelse på rammerne for Slangerup Børnehus og dermed direkte indflydelse på dagligdagen.

Alt foregår under tavshedspligt, og i forbindelse med pædagogiske emner bliver der aldrig nævnt specifikke navne på børn og voksne.

Udover de officielle møder snakker personale og forældrebestyrelse også løbende sammen når der dukker ting op, der kræver mere akut handling. Det er dog bestyrelsen som helhed der træffer de store beslutninger. Mindre kritiske ting som oprettelse af Facebook gruppe og hjemmeside er noget vi klarer løbende.

Hvem er bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af leder, forældre samt to eksterne medlemmer.

Personale: Anna Mielcke

Forældre: Trine Hylsenberg (formand), Henrik Damtoft (næstformand) Trine Weggerby Grimm, Sara Pedersen, Camilla Olsen (ekstern),  Adam Mårtensson (ekstern)

Forslag og spørgsmål til bestyrelsen

Forældre henvender sig til lederen i børnehuset med spørgsmål og forslag. Hvis det er noget som kræver bestyrelsens inddragelse tager vi disse punkter med på næste bestyrelsesmøde.